Anh chàng người yêu khoai to và cô bạn gái dâm đãng

Anh chàng người yêu khoai to và cô bạn gái dâm đãng, thực sự quan tâm là lãnh đạo địa phương cản trở công việc kinh doanh của anh như thế nào. Nếu anh ấy làm cho anh ấy hạnh phúc, công việc của anh ấy sẽ được thực hiện. Ai cũng biết đàn ông hạnh phúc như thế nào. Lạt ma yêu cầu tôi tưởng tượng và đóng vai một gái điếm. Nhưng cô ấy muốn tôi không cho ông chủ này biết cho đến khi tôi không phải là gái điếm thực sự. Lúc đầu tôi từ chối nhưng tôi phải nói rằng vị lạt ma đã nói với tôi rằng nhà lãnh đạo không.