Anh chàng số hưởng quen được em người yêu bím cực khít

Anh chàng số hưởng quen được em người yêu bím cực khít, sau đó cuộc làm tình thả lỏng. Cô ấy nói: Tôi đã có rất nhiều niềm vui. Và nghe đây, mối quan hệ của chúng ta chỉ nên tồn tại giữa hai chúng ta. Không ai nên biết bất cứ điều gì về điều này. Tôi đã nói-à. có ai nói về điều này nhiều hơn không? Yên tâm, chuyện này chỉ là giữa chúng ta và không ai biết được. Sau đó, anh ta hoàn thành một trò chơi tình dục vui vẻ và hôn cô ấy thật sâu trong một thời gian dài để thể hiện tình yêu của mình. Sau đó tôi đến nhà tôi.