Anh quản lý gạ tình nữ phục vụ vô cùng dễ dãi

Tôi thậm chí còn không biết số phận của mình đang nghĩ khác. Đó là kỳ nghỉ hè ngay sau kỳ nghỉ hè. Các giáo viên đang thu dọn hành lý và chuẩn bị về nhà. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của hiệu trưởng. Anh ta đã gọi bà Jotna đến túp lều của mình. Trên thực tế, trường của chúng tôi không lớn đến nỗi chúng tôi không thể nghe thấy tiếng hiệu trưởng khi ông ấy gọi chúng tôi. Trong vài ngày qua, tôi luôn nhận thấy rằng hiệu trưởng gọi đến Jotsunamadam ngay khi tan học. Một số vật thể bay cũng để tôi nhìn trộm vào phòng của anh ấy. Ngay cả trước khi tôi nhập học.