ATID-476 Nữ điệp viên và con cặc đen xì to dài

ATID-476 Nữ điệp viên và con cặc đen xì to dài, Sau đó tôi dần hiểu rằng những người này là những người rất cởi mở và cao cấp. Chúng tôi không bảo thủ như chúng tôi. Chà… bất cứ điều gì… tôi cảm thấy tốt ở đây vì mọi thứ dường như là cuộc sống mà tôi muốn. Sự khác biệt là kiểu sống này không thể có đối với những người thuộc tầng lớp bình thường như chúng tôi. Sau khi ăn xong hai người bạn của chúng ta bắt đầu nói về kế hoạch phía trước. Rama nói rằng hôm nay và ngày mai, tức là 31/12 và 1/1, mọi người sẽ rất vui vẻ. Mỗi người sẽ trình bày suy nghĩ của riêng mình.