Bạn gái của anh vác lồn tới nhà tội gì mà không chén

Mọi người đang nói chuyện. Rahul- Anmol, bạn đã làm điều đó lần đầu tiên hôm nay? Ammol – vâng. Rahul – Làm thế nào bạn đồng ý? Anmol- Anjali Bạn có thể cho tôi biết hay tôi nên nói? Anmol – Tôi đã thấy anh ta bú cặc của cậu bé nhà bên. Ngày tôi biết được rằng tình dục có sự trẻ trung của tuổi trẻ. Nếu có cơ hội, bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp của nó. Vì vậy, trong khi đưa bánh cho anh ấy, tôi hỏi anh ấy có muốn ăn sô cô la không. Tôi nói có. Tôi nói rằng sô cô la mà Abbey bên cạnh đã tặng cho bạn ngày hôm đó là tốt. cô ấy đã cười. Nó là gì nó phải như vậy.