Bạn gái mông to với sở trường là cưỡi ngựa

Sau đó Monica và mẹ tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Sau khi nói chuyện một lúc, cô ấy rời khỏi nhà của chúng tôi. Người dì đó sẽ giết tôi vào ngày hôm đó. Ngày hôm sau, khi tôi đi chợ, tôi thấy Monica đang đứng ngoài nhà. Tôi nói, Cô ơi, tại sao tôi phải nói trước mặt mẹ tôi? Cô ấy nói – tại sao, tôi đã làm gì sai? Tôi nói – Tôi phải nói chuyện riêng, không phải nói chuyện trước mặt bạn và gia đình bạn. Đi ngang một chút rồi tôi nói. Tôi đưa anh ấy vào trong nhà. Con cặc của tôi đã bắt đầu căng lên. Nhìn vào hình dạng bộ ngực của cô ấy.