Bắn tinh vào mặt gái xinh

Mắng bà cô vì bệnh mụn cóc, cô ấy nói – Tôi ngồi lười biếng ở nhà vì tôi không có việc làm. Đi cùng với nó và thừa nhận nó. khiếm thị Tôi cần một con mắt. Tôi bắt đầu chuẩn bị khởi hành trên chuyến xe đêm. Mosajaru đi lấy vé ngủ cho xe buýt. Chúng tôi rời nhà vào thời điểm thích hợp vào buổi tối và ngồi trên xe buýt. Xe buýt vừa rời thành phố. Cửa xe ngủ đã đóng lại. Hôm nay là lễ mở cửa âm hộ nên tôi mang từ nhà ra một bộ quần áo và một tấm đệm để thay. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Khi thấy tôi mặc quần áo, anh ta hỏi – em đang làm gì vậy? Tôi nói – hôm nay con dấu sẽ được dỡ bỏ.