Càng bú cu thì em càng cảm thấy nứng

tôi xuống giường, quỳ xuống trước mặt anh ta cầu xin, một lúc lâu sau, anh ta mới nói: “Được, Ngay cả khi nó nguyền rủa linh hồn tôi Sheena: Ngay cả khi nó nguyền rủa linh hồn tôi Mario: Ngay cả khi nó nguyền rủa cơ thể tôi Sheena: Ngay cả khi nó nguyền rủa cơ thể tôi Mario: Đưa tôi lên thiên đường con trai tôi Sheena: Đưa tôi lên thiên đường con trai tôi Mario: Trên đỉnh của tinh ranh của bạn Sheena: Trên đỉnh của tinh ranh của bạn Mario: Đi thuyền trên tôi, con trai của tôi Sheena: Đi thuyền trên tôi, con trai của tôi Mario: Tôi là biển của bạn và tôi là gió của bạn Sheena: Tôi là biển của bạn và tôi là gió của bạn Mario: Tôi là mẹ của bạn và tôi là người yêu của bạn Sheena: