Cô nàng dâm đãng đã mang lại nhiều khoái cảm

Cô nàng dâm đãng đã mang lại nhiều khoái cảm, có lẽ dì tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, tôi phải thêm một ít ghee vào lửa. Tôi muốn kích thích ham muốn tình dục của dì tôi. Nhân tiện, chú tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn. Tôi biết chú tôi sẽ cắn vào âm hộ của dì tôi rất mạnh mẽ nên bà đã sinh bốn đứa con khi còn nhỏ. Tôi ngạc nhiên về việc cô ấy còn trẻ như thế nào. Cô ấy không lấy danh nghĩa để đi tắt đón đầu. Tôi đến nhà dì, nhờ dì lo khẩu phần ăn rồi ra về. Dì nói con đi đâu vậy. Tôi nói Dì có mấy người khách ở nhà.