Cơ thể nhạy cảm của em ấy thật sự rất tuyệt vời

Cuối cùng, cô ấy thậm chí còn nói rằng nếu cô ấy và tôi không phải là anh em, cô ấy sẽ không làm những gì tôi đã làm. Một ngày nọ, tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của anh ấy. Nhưng rồi tôi lôi vấn đề ra và nói – vậy chuyện gì đã xảy ra, nếu chúng ta là anh chị em thì có khác gì nhau đâu? Tôi không nghĩ vậy. (Tôi đang đọc những câu chuyện về tình dục trong các mối quan hệ và tình dục anh em say đắm.) Tôi nói – Komal, tôi thực sự thích bạn và bạn hiểu vấn đề của tôi Bạn có thể giúp tôi nếu bạn có thể. Cô ấy cứ làm. Tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy.