Con cu số hưởng được địt gái ngon

với một cơ hội như vậy Cuộc sống đôi khi lấy đi và những phần thưởng khác, Tôi hạnh phúc đã có thứ hai. Chiều thứ Bảy mùa hè năm đó, tôi đến nhà con trai tôi và Marina. Mặc dù gần đây họ đã đến thăm họ. Họ yêu cầu tôi sửa chữa nhà của họ ở Francisco Álvarez. Một sự sắp xếp trong nề của nó. Cộng với một số thứ khác. Tôi là một quản đốc xây dựng cấp cao và chiều hôm đó tôi đã đi với ý định tính toán chi phí và những người cần thiết cho việc sửa chữa. Tôi đã biết trước rằng Alfredo con trai tôi sẽ ở nhà anh ấy. Anh không muốn làm phiền người phụ nữ bằng những điều mà cô ấy hiểu rất ít hoặc không hiểu gì.