Cùng người yêu quay lại cảnh làm tình cực sướng

Xe jeep dừng lại và mẹ tôi ra xe jeep đón tôi. Ngay sau khi anh ta đến, anh ta nói – con trai, thông điệp của bố mẹ con dâu là những người đó sẽ không đến lấy nó. Khi chúng tôi ra khỏi xe jeep, nó đuổi kịp chúng tôi. Khi Amita đã vào trong nhà, cha tôi đưa tôi đến chợ làng để mua sắm. Anh ấy nói rằng hai ngày sau, một số người thân đặc biệt đã được mời đến và tôi phải cho họ ăn. Khi tôi về đến nhà, tôi được biết có người từ làng của Amita đã đón tôi. Cả hai chúng tôi đến thẳng gặp anh ấy. Ngay khi tôi nhìn thấy người đàn ông, tôi có thể cảm thấy dòng chảy.