Dâm nữ và những anh chàng da đen may mắn

Anh ấy đến gần tôi và nói – Devu, có ai đang ngồi với bạn không? Tôi không nói gì vì còn bận mắng mỏ anh ta. Anh ta lại hét lên, nên lần này sự tập trung của tôi bị gián đoạn. Vì vậy, tôi nói với anh ta – vâng, chỗ trống… đến và ngồi xuống. Dương vật của tôi đang cương lên khi nhìn anh ấy, tôi không để ý, nhưng anh ấy đã ngồi và nhìn thấy dương vật cương cứng của tôi. Anh ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Tôi bắt đầu nhìn thấy anh ta. Sau đó tôi hỏi – chuyện gì đã xảy ra… Ngồi xuống. Tại sao bạn lại quay đầu lại! Vì vậy, Nupur nói – Này anh bạn…tôi sẽ ngồi…nhưng hãy để anh ấy ngồi trước.