Gái dâm đeo kính được móc cua phê trợn cả mắt

Sau đó Manabu nghĩ gì đó và nói – Tôi nghĩ bạn đến cửa hàng của anh ấy. Và nếu bạn thích nó, hãy mua chiếc nightie đó. Hãy hỏi anh ta rằng bạn có thể được giảm giá bao nhiêu. Điều này mang lại cho chúng tôi lợi thế khi có thể mua các mặt hàng mới từ cửa hàng của anh ấy mà không do dự bất cứ khi nào chúng tôi cần. Tôi nghĩ anh ấy đang đợi tôi. Cửa hàng của anh ấy có một khách hàng mà anh ấy đã gửi ngay lập tức. Sau đó tôi nhanh chóng đóng cửa chớp của quán và đưa anh ta đi chơi đêm qua và bắt gặp anh ta ngay lập tức. Tôi mỉm cười và bước vào phòng xét xử với Nightie.