Gái ngành xinh đẹp đi tiếp khách

nơi em họ của tôi đang nghỉ ngơi, vì chúng tôi đã không làm tình trong hai tuần nên của tôi cứng lại và tôi nghĩ rằng tôi có thể trút hết sữa của mình lên một trong những người em họ của mình. Tôi khẽ chạm vào nhưng không ai trả lời, tôi định mở cửa nhưng vì có bảo hiểm nên tôi nghĩ mình sẽ để lần khác, khi tôi trở ra từ bếp, Cửa phòng em họ tôi mở ra và Viridiana ló ra, hỏi tôi đã chạm vào chưa, tôi trả lời có, tôi thắc mắc tại sao tôi lại chạm vào, lấy bộ phận của tôi qua quần đùi của tôi, tôi nói với cô ấy rằng vì nó rất khó, tôi nghĩ rằng có thể một trong số họ giúp tôi trấn tĩnh anh ấy, anh ấy cười và nói với tôi rằng nếu tôi