Giáo viên múa ba lê thích khỏa thân luyện tập

Đêm đó chú ngoại tôi và các con của ông ấy và tôi ngủ chung một phòng. Ngày hôm sau, Suman dậy từ sáng sớm và đi đóng học phí lúc 6h. Tôi hỏi bác ngoại của tôi rằng Suman sẽ học môn gì để lấy học phí, và ông ấy nói với tôi về tiếng Anh. Năm 12 tuổi, anh ấy đạt điểm rất kém môn tiếng Anh. Sau đó tôi nói – Tôi đã lấy bằng thạc sĩ. Tôi sẽ dạy bạn những gì tôi đã làm chỉ bằng tiếng Anh. Bác trai của tôi cũng có cùng quan điểm về điểm này. Cả hai đều nói cùng một giọng – điều đó thật tuyệt. Mami nói – bất cứ khi nào bạn ở nhà, hãy nói với Suman.