Giúp đỡ nữ đồng nghiệp không may bị rách quần

Của tôi trở nên giống như bạc. Bây giờ tôi ước tôi nên tiếp tục làm tình. Anh ấy nói với tôi – của tôi để giải nén, bạn uống nó. Tôi đã nói – Tôi sẽ không thích nó. Anh ấy nói – chỉ cần chấp nhận điều cuối cùng. Sẽ có niềm vui và tôi nói có. Sau đó, anh ấy rút con cặc của mình ra khỏi lỗ đít của tôi và đưa nó vào miệng tôi. Tôi bắt đầu nôn mửa vì bây giờ nó vẫn còn mùi như mông. Nhưng chỉ sau đó, anh ấy đã đưa con cặc của mình vào miệng tôi. Một chất lỏng mặn chua chảy ra từ con cặc và bắt đầu đi vào miệng tôi. Anh ấy ngậm con cặc trong miệng cho đến khi tôi uống hết.