Ham muốn tình dục của cô gái vú to hàng múp

Tôi không nói gì với Rinki. Thế là, các kỳ thi đã kết thúc, và một tháng nghỉ học đại học đã kết thúc, và tôi bắt đầu chuẩn bị về nhà. Tôi về nhà và chúng tôi không nói chuyện trong thời gian đó. Khi tôi quay lại, cô ấy rất vui khi gặp tôi nhưng tôi không nói. Cứ như vậy, đã 10 ngày kể từ khi tôi đến đây. Tôi đã học đại học. Cô ấy cũng bỏ đi. Một ngày khi tôi trở lại trường đại học, đó là mùa mưa. Bây giờ trời đang mưa vào tháng Bảy. Tôi bắt đầu đến bằng xe đạp và cô ấy nói với tôi – Tôi cũng đang đi bộ với bạn trên chiếc xe đạp của tôi bởi vì mưa có thể đến bất cứ lúc nào.