Hàng ngon dáng nuột địt nhau tới bến

điều mà cô dường như không nhận thấy. Họ ngay lập tức lên khỏi mặt nước nhưng Jorge đã bị đánh dấu bởi sự xích mích liên tục với cháu gái của mình. Họ đến chỗ của chú Eduardo, Cecilia và anh họ Diego. Không có gì đặc biệt xảy ra cho đến khi họ đến ngôi nhà mà họ đã thuê vào cuối tuần. Trong bữa tối, bốn chai rượu được mở ra và mọi người đều uống, nhưng kết quả là Jorge, Eduardo và Cecilia đã uống quá nhiều và say khướt. Diego và Noemí chỉ uống một vài ly khiến anh ấy gần như giống nhau, nhưng họ vẫn tỉnh táo. Eduardo và Cecilia vào phòng làm tình rồi ngủ.