Hầu gái chờ chủ nhân đi làm về để phục vụ

Dây áo được buộc lỏng lẻo từ phía sau. Phía trước áo anh ướt sũng. Nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng này làm cho con cặc của tôi cứng lên! Sau đó, chúng tôi bắt đầu giúp đỡ công việc. Thơ cổ vũ tôi. Phải tổ chức một cái gì đó ở đó. Cả hai chúng tôi bắt đầu làm việc cùng nhau. Tôi đã từng viện cớ và hết lần này đến lần khác đặt tay lên tay anh ấy. Trong một lúc, cô không nói gì, rồi đột ngột đứng dậy. Tay tôi chỉ ở trên tay anh ấy. Cô ấy cười và nói – có chuyện gì vậy, anh không cho tôi làm việc à? Tôi cũng nói với giọng dâm dục – khi tôi có một Thần tình yêu như bạn trước mặt tôi, ai quan tâm đến phần còn lại của công việc?