HND-960 Yêu được người nổi tiếng Akari Mitani

HND-960 Yêu được người nổi tiếng Akari Mitani, Khi trinh gọi điện cho Madam vào buổi chiều, đôi khi tôi rất buồn và hỏi tại sao trông bạn lại buồn như vậy. Đôi khi tôi khóc vì không thể quên được bạn gái của mình. Cuối cùng, một ngày sau khi hỏi lại trinh Maam, tôi đã kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Theo yêu cầu của anh ấy, có lần tôi đã cho bạn gái số điện thoại và gửi ảnh cho tôi. Chủ yếu là về người phụ nữ trinh Mam đã đến muộn. Vào đi, cô ấy vẫn giải thích cho tôi. em nó thông cảm cho tôi, trinh cho tôi số cá nhân của cô ấy và nói rằng cô ấy có thể gọi cho tôi.