Học tiếng anh trong khách sạn với thầy giáo da đen

Học tiếng anh trong khách sạn với thầy giáo da đen, Đầu tiên đút hột bách của con cặc vào âm hộ. Tiếng hét của Barca vừa phát ra, cô ấy bắt đầu nói Tôi đã không đút con cặc vào âm hộ của mình trong hai năm rồi. Sau đó Barca đặt một cái tù vào âm hộ của cô ấy và bôi cả gel lên con cặc của tôi. Sau đó, tôi từ từ bắt đầu đưa con cặc của tôi vào âm hộ của mình. Tôi đẩy con cặc của mình vào âm hộ của anh ấy trước. Con cặc của tôi đã chui hết vào bên trong để giam giữ âm hộ của anh ấy. Barkha hét lên ‘hmm. ahhhhh. yah.’ Tôi bắt đầu nói Bhosdi.