Không thể cưỡng lại trước sự cám dỗ của đồng nghiệp nữ

Bây giờ cô ấy đang ngồi trên giường và tôi đang ngồi trên ghế sofa. Tôi hỏi anh ta – bạn có muốn ăn gì không? Anh ấy từ chối Sau đó khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện thì anh ấy nói những người đó rất nghèo nhưng ăn uống được vì mẹ họ đi làm. Tôi hỏi cô ấy về chồng của cô ấy. Cô ấy nói – loại chồng nào? Thưa ông, ông ấy đã nói dối tôi. Tên khốn đó đã mang tôi đến đây để bán tôi. Tôi đã trốn thoát rất khó khăn, thưa ngài. Đi xa hơn, tôi hỏi – anh ấy có làm gì cô không? Cô ấy nói – không, anh rể đó là Namar. tô vẫn là một trinh nữ Sau đó cô bắt đầu lạm dụng anh ta.