KIRE-030 Chán chồng yếu nên tìm đến massage

KIRE-030 Chán chồng yếu nên tìm đến massage, Tôi đến nhà anh ấy chỉ vào buổi chiều. Nhân tiện, anh ấy là anh họ của mẹ tôi, và tôi gọi anh ấy là chú tôi vì tôi đã gặp anh ấy vài lần trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Họ cũng có một con trai, một con trai thứ hai, Sushanth. Nhưng tất cả chúng tôi đều gọi nó là sushi. Tất nhiên, tôi có một người quen, nhưng tôi không có kế hoạch nào khác ngoài việc nghỉ qua đêm ở Delhi, vì vậy tôi không còn cách nào khác là đến nhà anh ta. Khi tôi về nhà, có sushi trong nhà và ông già của tôi ở đó.