Làm mẫu ảnh khỏa thân cho cô bạn học

Ngay sau khi anh ta rời đi, tôi đã đi lên lầu. Tôi châm một điếu thuốc, gọi cho bạn gái và nói – người đàn ông có vấn đề lớn với mạng … Em đã gọi cho anh nhiều lần rồi, giờ anh đi và cảm nhận. Giọng của tôi lúc này không rõ ràng … Tôi không thể nói được lâu. Trong một vài ngày nữa tôi sẽ có mặt để nói chuyện. Nói rồi anh cúp máy và bắt đầu đợi Sonaru. Khi tôi bắt đầu buồn ngủ vào khoảng 1 giờ, tôi nghe thấy một số tiếng ồn. Trước khi tôi biết, đó là Sonal. Tôi đứng dậy và ngồi xuống. Sonal đến và ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi – bây giờ là một giờ … bạn có thời gian không?