Lần đầu tiên chơi gái của chàng trai trẻ

Lần đầu tiên chơi gái của chàng trai trẻ, và bạn đi lấy nó. Tôi đưa cho anh ta tên một loại bia say nồng nặc và nói Tôi biết. nên tôi nói đi. Tôi gọi. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi theo sau. Hàng đợi đã tăng lên. Vào buổi tối, có rất nhiều khách hàng bia ở đó. Đám đông tiếp tục đông lên. Sau khoảng 20 phút, cô ấy mang cho tôi một cốc bia và bắt đầu nổi khùng với tôi. tại sao ngươi giận Khi tôi hỏi, cô ấy nói tại sao bạn lại mời tôi một cốc bia. hàng người đều đi giày lười. Anh chàng ngồi sau đưa tay vào bên trong mông tôi và bắt đầu cho ngón tay vào.