Lồn rậm lông của máy bay bà già

“Đó là những gì tôi đang cố gắng làm” Alberto nói với tôi “Hãy để tôi giúp bạn”. Cho đến ngày này, em họ của tôi vẫn chưa thể thâm nhập hoàn toàn vào tôi. Nó quá đau đớn đối với tôi. Khi đến lúc thâm nhập vào tôi, anh ấy sẽ đặt tay vào giữa dương vật của anh ấy và mông của tôi, do đó tránh hoàn toàn việc thâm nhập vào tôi. Anh ấy rất vui nhưng tôi biết tôi có thể cho anh ấy nhiều hơn thế. Tuy nhiên, cách anh ấy đối xử với tôi ngày hôm đó khiến tôi muốn lấy lòng anh ấy. Một tay anh nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống và bắt đầu bú cặc tôi. Anh ấy làm điều đó một cách dịu dàng và không giống như những lần trước.