Mẹ kế đang làm cái gì thế?

Nhưng bạn cũng phải đồng ý với tôi. Cùng với đó, chú tôi bắt đầu kéo Salwar và Sameez khỏi tôi. Một chút chống lại anh ấy, tôi nói – không, chú ơi, điều đó không đúng. Tôi sẽ nói với dì. Vì vậy, anh ấy nói – vâng, hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ gọi cho dì của bạn… và nói với cô ấy về hành vi của bạn. Bạn đang đọc gì và đang làm gì. Nghe đến đây, toàn thân tôi tê dại. Sau đó, chú nói – đừng nói với ai nếu bạn muốn tôi. Làm như tôi nói. Họ lấy salwar và Sameez của tôi và đặt chúng sang một bên. Bây giờ tôi khỏa thân ngồi trước mặt anh ấy với hai tay che đầu vú. Anh ấy nói với tôi – Shaima, nếu bạn để tôi đụ bạn một lần, tôi sẽ không nói với ai. nghĩ.