MEYD-665 Những ngày quan hệ cùng nữ y tá dâm đãng

MEYD-665 Những ngày quan hệ cùng nữ y tá dâm đãng, Bây giờ cả hai chúng tôi đều chú ý đến mẹ của Laundiya. Chồng cô ấy cũng rất giàu có. nhưng đã kết hôn về mặt vật chất. Một ngày nọ Hường nói rằng hôm nay cô gái nên được đụ một lần nữa. Tôi nói vâng, chính cô ấy nói hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào và đi. Nhưng điều gì đã xảy ra với mẹ anh ta. Hường nói Mẹ cô ấy vẫn chưa được đặt. Hôm nay mẹ cô ấy không ở đó nên cô ấy lại đúng. Hường nói hôm nay cô ấy sẽ đến phòng. Cô ấy bắt đầu từ chối không phải bây giờ, tôi sẽ đến sau… Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm.