MIDE-742 Vô tình gặp em trong ngày mưa bão thất thường

MIDE-742 Vô tình gặp em trong ngày mưa bão thất thường, Tôi đưa dương vật của anh ấy vào miệng của tôi. Anh ấy bắt đầu hôn lên mặt tôi. Anh ta để nguyên tinh trùng trong dương vật của mình ở đó. Tôi cũng giống như một chudasi, nước của anh ấy đã được hút hết. Tôi vừa làm tình với anh ấy như thế này. Chúng tôi đã có thêm ba lần quan hệ tình dục vào đêm đó. Hôm trước tôi từ nhà bạn của anh ấy về, và bây giờ tôi bắt đầu quan hệ với anh ấy thường xuyên hơn. Miễn là tôi muốn, tôi sẽ gọi anh ta và bắt đầu quan hệ tình dục với anh ta. Nhưng vài ngày sau chúng tôi chia tay vì anh ấy đã nói dối tôi rất nhiều.