MIDE-960 Anh hàng xóm số hưởng được chịch gái non tơ

MIDE-960 Anh hàng xóm số hưởng được chịch gái non tơ, Rajaseka chộp lấy cái chai, và khi chỉ còn mười giây nữa, đồng hồ đếm ngược bắt đầu. Tổng cộng có 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dhum, Hmm, Có một âm thanh, Sau đó Rajasekhar mở chai. Tất cả chúng tôi bắt đầu chúc nhau một năm mới hạnh phúc, ôm hoặc hôn nhau. Rama nói với tôi rằng tôi là vị khách đặc biệt ở đây, vậy hãy để tôi cắt bánh. Tên tôi là Neelam (không phải tên thật của tôi). Tôi đến từ Nashik. Năm tôi mười chín tuổi, lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục với bạn mình. Khi đó, tuổi trẻ của tôi đang rạo rực.