Mối tình học đường giữa học trò và cô giáo

Tôi đã nói với bạn tôi tất cả những điều này. Một người bạn của tôi đã nói với tôi một cách khác để làm điều này. Cô nói – Baba đến làng nhiều. Nếu bạn thích nó, hãy đến và đưa nó cho Baba. Không biết họ có câu thần chú làm xanh đầu gối không? Lời nói của một người bạn đã cho tôi hy vọng. Tôi đã đồng ý đi theo anh ta. Tôi quá mệt mỏi với những lời chế giễu của mẹ chồng nên làm gì cũng đồng ý. Tôi quyết định đi đến Baba. Sau khi lắng nghe những người bạn của mình, tôi đã đến được Baba. Khi chúng tôi đến đạo tràng, một đám đông đã tụ tập đông đủ.