Muốn làm tình nhưng chồng lại bận công việc

Muốn làm tình nhưng chồng lại bận công việc, Aisha nói – Này, bạn đi đâu sớm vậy? Tôi nói – bạn bè đã đến. Chìa khóa căn hộ của tôi bị thất lạc ở nơi khác. Cô ấy nói – uống hết đi! Tôi uống xong không kịp nữa. Sau đó, cô ấy nói – đốt một điếu thuốc và một người đàn ông. Sau đó tôi châm một điếu thuốc khác cho anh ta. Sau đó tôi đứng dậy và đến gần cổng. Tôi ra mở cổng chào tạm biệt thì cô ấy đứng dậy ra đóng cổng. Trên đường đi, chân anh va vào góc bàn. cô ấy rơi ở đó. Tôi chạy đến đón anh ấy. Tôi đã chăm sóc anh ấy và đưa anh ấy đi ngủ.