Nghỉ hè nhưng bố mẹ vẫn bắt tới nhà thầy giáo học thêm

Nghe đến đây, tôi bắt đầu cười thành tiếng. Sau đó tôi nói – Tất nhiên Pinky có thể hiểu được. Nếu bạn không làm cho một người bạn trai vì nhu cầu này, thì khi nào hành vi của bạn sẽ tốt hơn, vì vậy tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Tôi nói – ok … tất cả điều này sẽ xảy ra mãi mãi. Chỉ cần cẩn thận một chút và vui chơi. Tôi sẽ làm cho nhiều bạn trai thay vì chỉ một. Sau đó tôi nghĩ gia đình tôi mang ngón tay út này cho tôi để anh ấy xem và sửa nó. Nhưng bây giờ tôi hôn ngón tay út này với tất cả bạn bè của tôi. Nghe có vẻ vui … Hãy đến với Randy.