Ngủ cũng không yên với anh người yêu Nene Kinoshita

Ngủ cũng không yên với anh người yêu Nene Kinoshita, Anh ấy đã làm tôi lo lắng rất nhiều. Khi đó, cô là con dâu cả của gia đình. Cô ấy sống như Seya và yêu cầu tôi làm rất nhiều việc nhà. Sau khi nghe Ama nói về tình dục trong mối quan hệ giữa các cá nhân, tôi cũng nói đồng ý. Vài ngày sau, Anh Cả Brigitte trở về nhà. Càng xa càng tốt. Rồi một ngày Amma nói, Mẹ đi vắng một thời gian… con sẽ đi dạo chợ. Trên đường đi, anh chỉ tay về phía BG Nói, anh ấy muốn đi tắm, Hai người cùng tắm và ăn sáng. Amma cũng chỉ vào tôi. Sau đó Bi Ji nói, đi tắm.