Nữ sinh bị thầy giáo đưa vào khách sạn rồi đóng gạch