Nữ sinh hư hỏng thích làm tình kiểu bạo dâm

Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu rằng cô ấy đến đây sau khi chuẩn bị tất cả những thứ này cho tôi, bởi vì cô ấy không đến trường như thế này, cô ấy học từ sáng đến tối, và dù sao cô ấy cũng không giống như thế này. Rồi tôi khen anh hết lời. Khi chúng tôi ngồi xuống, anh ấy hỏi câu đầu tiên – vậy hãy nói cho tôi biết, tại sao các bạn lại gặp nhau? Tôi đã nói—chỉ…chỉ là một cái cớ để làm quen với bạn. Thật ra tôi muốn biết nhiều hơn về bạn. Đó là lý do tại sao gọi đến đây. Nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn ở đây và cũng có một số thức ăn và đồ uống. Sau đó, chúng tôi gọi đồ ăn nhẹ. Mọi thứ bắt đầu xảy ra với anh ấy một cách công khai.