Nữ trưởng phòng được các nhân viên nam chăm sóc

Tôi coi đó như một tuyên bố về các nguyên tắc và mọi thứ đã thay đổi kể từ đó. Kể từ câu nói đó, tôi đã không sử dụng bất kỳ tài nguyên nào có thể, không thể, sở hữu, mượn, đánh cắp, đã biết hoặc có vấn đề, hoặc thậm chí là những tài nguyên chưa từng thấy, chỉ để giao tiếp với tôi. Tôi không nhớ tại sao anh ấy lại đi cùng tôi đến căn hộ, tôi chỉ biết rằng tôi đã đi thang máy gần miệng anh ấy và anh ấy đã không từ chối tôi. Tôi áp sát người nàng vào tường, cởi nút áo nàng và săm soi cặp vú tuyệt vời của nàng, nhưng lúc nào cũng như thể tôi đang điều khiển nàng.