Nữ y tá xinh đẹp cực dâm và những bệnh nhân số hưởng

Khi đến Barcelona, ​​chúng tôi định cư trong một ngôi nhà trong khả năng của mình, nghĩ rằng sau bước nhảy vọt về kinh tế, những người xung quanh sẽ không có cùng sở thích, vì vậy chúng tôi giới hạn các cuộc gặp gỡ, như mọi khi, chỉ hai chúng tôi. Trong khi đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tồn tại điều gì tốt hơn, vì Cla đã nhận một hình phạt thích đáng, nhưng tôi thừa nhận mình đã sai, và hình phạt của tôi về mặt riêng tư là vô lý so với những gì tôi đã học được bây giờ, bởi vì tôi đã không vượt qua nỗi đau thể xác vừa phải, bị kẹp chặt bởi Clara.