Phang em người yêu xăm trổ há hốc mồm

Shaquille nói – điều đó sẽ không xảy ra. Đêm đó, Shaquille tức giận ở lại nhà của Tadayo Ami! Trên đường đi ra ngoài, Ami hỏi: “Khi nào tôi có thể đến lần sau?” Ami cũng bận rộn với công việc. Vào buổi tối, Sunita đến gặp Ami. Sunita nói – Tôi không bao giờ đến gặp bạn vì cháu trai của bạn đến, tôi nghĩ rằng bạn phải bận rộn. Bạn sẽ đến Dù sao, anh ấy đã khen ngợi bạn. Nghe đến đây, Sunita bắt đầu cười và nói – Cháu trai của bạn thường nói đùa. Sunita cười lớn và nói đùa với Ammi. Ammi cười và nói – sau đó bạn nên hôn Shakeel. Sunita nói – Không, tôi đã kết hôn. Ami nói – vậy còn chuyện gì nữa mà anh kết hôn.