Sợ chồng bị sa thải, vợ chịu đựng cho sếp địt mỗi ngày

Tôi bắt đầu suy nghĩ. Ngày hôm sau, tôi gọi cho Didi và nói với anh ấy, Didi, rằng sức khỏe của tôi không tốt. Tôi không biết nữa, nó giống như sự yếu đuối. Didi nói rằng bạn sẽ đến đây sớm. Tôi nói – được rồi. Khi chóng mặt giảm bớt một chút, tôi sẽ đi. Didi nói – Tôi sẽ cử Vishal, anh ấy sẽ mang Reba cho bạn ngay bây giờ. Nghe tên Vishal, tôi nói OK với Didi. Tôi cất 3-4 bộ quần áo vào túi và chuẩn bị đến nhà Didi. Một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi vào điện thoại di động của mình từ một số không xác định. Tôi nhấc máy – xin chào ai? “Tôi là Vishal Dimple … Tôi đang đứng dưới nhà … Tôi dẫn bạn đi.