SSIS-326 Em ấy đã liên tục gạ tình tôi Tsukasa Aoi

SSIS-326 Em ấy đã liên tục gạ tình tôi Tsukasa Aoi, Bây giờ tôi hiểu rằng cô ấy cần trái tim của một đầu bếp khác. Tiền chỉ là giả. Nhưng tôi bị sao vậy? Có một Jugaad hút tiền từ nó. Tôi hỏi lại dì của tôi bạn có thực sự muốn tiền hay bạn muốn một đầu bếp khác? Cô ấy ngập ngừng một lúc, rồi nói Tôi biết tất cả. Tôi đã nhận nó và bắt đầu tìm kiếm một con cặc cho dì của tôi. Tôi có một người bạn tốt, Sanjay, người chia sẻ mọi thứ với tôi. Hơn nữa, tôi đã chia sẻ mọi thứ với anh ấy. Tôi gặp anh ta vào ngày hôm sau và bắt đầu nói về cô gái.