Sức mạnh của đồng tiền và các em sinh viên đại học

Sau khi gặp tôi, Vivek mặc đồ lót đến. Nó làm tôi bật cười… anh ấy yêu cầu tôi ngồi xuống. Sau đó tôi thấy Alpana bán ngựa và ngủ bên trong… Nhìn này, bạn đã ngủ bao lâu rồi? Anh ấy nói chắc chỉ có 30 phút…hôm nay anh ấy chỉ thích em một chút Tôi hỏi – ý anh thích em là sao! Về điều này, Vivek nói rằng anh ấy muốn nói rằng bạn đã bất tỉnh khi say rượu. Nếu không chắc cô ấy cũng đã say như thế này rồi. Lần này tôi quyết định ngủ với người bạn Alpana của mình. Tôi lên giường, nhặt tấm trải giường lên, và ngay khi tôi cố gắng đắp tấm trải giường, tôi thấy Alpana nằm hoàn toàn trần truồng.