Tâm hồn căng tròn tuyệt đẹp của gái mới lớn

Mặt khác, lúc 2 giờ, Raghu và vợ là Meenu đến phòng khám và Suresh quyết định đóng cửa phòng khám từ cửa trước và vào từ cửa sau. Suresh- Vâng, Anh Raghu, sẽ không có ai vào và làm phiền chúng ta bây giờ. Làm tốt lắm Raghu- Babuji, chúng ta làm gì bây giờ? Suresh- Tôi sẽ nói với anh bạn .. vội vàng là gì. Trò chết tiệt này, đây là trò chơi hay nhất trên thế giới. Nó nên được chơi chậm và hết sức yêu thích, chỉ khi đó nó mới thực sự thú vị. Nếu không, toàn bộ công việc bị hủy hoại vội vàng. Bạn đã làm gì tại sao Meenu… Tôi đã đúng! Meenu- Vâng, Babuji, bạn hoàn toàn đúng. Không ai trong chúng tôi biết bất cứ điều gì.