Thánh nữ Miku Ohashi sẽ mang đến những sự khoái cảm

Cô ấy cảm thấy vô vọng và cố gắng chống lại những gì đang kìm hãm mình. Sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng nói với anh:Abigail là nô lệ, Abigail là nô lệ,” nó lặp đi lặp lại dai dẳng.Abigail yêu Chủ nhân, Abigail thuộc về Chủ nhân, Tên này tôn thờ Chủ nhân. Chỉ có một Chủ nhân, và Abigail chẳng là gì cả. Abigail không xứng đáng với Chủ nhân. Abigail muốn Chủ nhân lợi dụng mình. Ý chí của Abigail Bigail chẳng là gì cả, Hắn chẳng là gì cả. Anh ta muốn chủ nhân chiếm lấy cô ấy. muốn chủ nhân chiếm đoạt cô ấy. muốn chủ nhân làm bẽ mặt cô ấy. Cô nàng muốn dương vật của Chủ nhân xuống cổ họng.