Thua cờ bạc thanh niên dâng người yêu cho chủ nợ phệt

anh ấy đều hiểu rất dễ dàng. Nhưng tôi không muốn đến gần anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ ra đi trong vài ngày tới và tôi sẽ nhớ đến anh ấy. Tôi đã sửa cho bạn một ngày trước khi anh ấy đến. cắt đầu Cắt phần tóc bên dưới. Sau đó, tôi được đón tại nhà ga. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy trông rất đẹp. Tôi chất hành lý của anh ấy lên xe và đi về phòng của anh ấy. Sau đó, mọi thứ đã được đặt ở đó. anh ấy đã rất mệt Cả hai chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Sau đó anh ta nắm lấy tôi từ phía sau sau khi tôi bắt đầu bỏ đi. Anh ôm tôi vào lòng. Khi anh ấy hôn vào cổ tôi, anh ấy nói – đến nhanh lên.