Tiệm Massage kích dục dành cho đàn ông

Tôi bắt đầu say. Một âm thanh kinh ngạc phát ra từ miệng tôi vừa rồi. Có một tiếng rít phát ra từ miệng tôi khi người đầu tiên rút con cặc của mình ra. Oh… umm… umm… Tôi bắt đầu rít thuốc trước mặt anh ấy. Đó là rất nhiều niềm vui. Một lúc sau anh ta thẳng tay đuổi tôi ra. Người đàn ông đang liếm mông tôi bây giờ bắt đầu liếm âm hộ của tôi. Hai phút sau họ đổi vị trí cho nhau. Nói cách khác, người đang liếm âm hộ tiếp cận miệng tôi trước, và người đang ngậm con cặc trong miệng tiếp cận âm hộ của tôi. Con gà trống trên chiếc thứ hai trông mạnh mẽ hơn con thứ nhất, khoảng 8 inch.