Tư thế doggy khiến cho lồn em sướng chảy nước

Geeta- Chỉ việc nhỏ này thôi, cháu sẽ làm sớm thôi chú. Các bạn ạ, lúc đó Zita đang mặc một thứ giống như gagra, tức là một chiếc váy và bên ngoài là một chiếc áo sơ mi cũ. Trưởng phòng – Con gái, nếu con xuống nước, quần áo của con sẽ ướt hết. Bạn làm điều này, cởi quần áo và nhảy vào bên trong…và mở bức tường nước để cho tất cả nước xấu chảy vào đồng ruộng. Gita hahahahahahaha…… Ông của bạn nói về những thứ gì vậy? Làm sao tôi có thể xuất hiện trước mặt bạn mà không mặc quần áo? Chúng tôi làm sạch như thế này…quần áo sẽ khô sau. Trưởng phòng – Này con điên, tao đi chơi đây.