Vì nhút nhát nên chàng trai để bạn gái cho người khác đụ

Hôm đó tôi hơi ốm. Bạn có hiểu rằng tình trạng sức khỏe của cô gái mỗi tháng một xấu đi không? Sức khỏe của tôi cũng tồi tệ không kém vào ngày hôm đó. Nó có nghĩa là lá cờ đỏ đã đến. Tôi nói với anh ấy rằng hôm nay tôi không được khỏe, vì vậy tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Anh ấy hiểu sự bất lực của tôi và nói – được rồi, Sonali. Tôi nghĩ bạn cũng là một người tốt. Sau đó, tôi gọi anh ấy để gặp tôi vào một ngày. Vì vậy, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không có thời gian bây giờ. Tôi sẽ nói với bạn ngay khi tôi rảnh, tôi sẽ đến.