Vì quá tin vào bạn trai nên em nữ sinh đã bị bán đứng

Sau đó, ba chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Những điều này xảy ra bằng tiếng Anh Mỹ, vì vậy để làm cho câu chuyện tình dục này hay nhất, tôi đã dịch nó sang tiếng Hindi và viết nó. Jennifer- Vậy còn chị dâu tương lai của chúng ta thì sao? Tôi không biết, vì vậy tôi sẽ hỏi khi nào Tôi làm. Jennifer – Hahaha … Jack-Raj Bạn muốn cô gái như thế nào? Nói ngắn gọn? Jack – Ý tôi là, những phẩm chất bạn tìm kiếm ở một cô gái là gì. Jack – có nghĩa là tốt hơn Jennifer! Jennifer – Im đi. Chúng tôi không có may mắn của Jennifer. Bạn thật may mắn khi có được một người bạn đời như Jennifer.